تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - بازخورد: نقطه ی پرگارارزشیابی توصیفی
Mountain View

بازخورد: نقطه ی پرگارارزشیابی توصیفی

دکتر محمد حسنی عضو هیات علمی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی  دروبلاگ خود نوشته است:من در آثارم همچنین در کارگاه ها و سخنرانی هایم به این نکته اشاره کرده ام که نقطه پرگار ارزشیابی کیفی توصیفی در بازخورد است . ازمیان بازخورهای متنوع بازخورد بازخود گفتاری رو درو با دانش آموز یکی از حساس ترین و موثر ترین بازخوردهاست . در بازخورد ها باید به دانش آموز کمک کرد که گام هایش را بهتر و موثر تر بردارد. در کلام و بازخورد معلم اثری شفابخش و یا معجزه اسا وجود دارد. و برعکس در بازخوردهای نامناسب و نادرست معلم مرگ آور و تهدید کننده و نابود کننده سرمایه وجودی دانش آموز است. بازخوردهای معلم به یک دانش آموز در حال تکاپو برای فهمیدن و یادگرفتن مانند یک معجزه او را متحول می کند. بازخوردها می تواند دانش آموز را به چالش بیشتر اندازد و ظرفیت هایش را کشف کند رشد کند و در مسیر پر نشیب و فراز یادگیری پیش برود. برعکس می تواند او را در جایش میخکوب کند. گل های ذوق و همتش را پرپر کند.چندی پیش داستانی را خواندم که با این دیدگاه من تناسب زیادی داشت این داستان می تواند معجزه بازخورد سازنده و انسانی را بیش از پیش اشکار کند. یک از مولفه هی بازخورد بخش بیان موفقیت هاست . دراین بخش معلم می تواند نور امید و روشنایی نگاه مثبت به توانمندی های خود را در بر وجود ش بتاباند. بازخورد سازنده می تواند جلوه ای از معجزه امید باشد.

گروهی قورباغه از بیشه ای عبور می كردند . دو قورباغه از بین آنها درون چاله ای عمیق افتادند . وقتی كه قورباغه‌های دیگر دیدند كه چاله خیلی عمیق است به آنها  که در حال تلاش کردن بودند. گفتند:  چاله خیلی عمیق است شما حتما" خواهید مرد.  با این حال دو قورباغه سعی می كردند که از چاله بیرون بپرند. قورباغه های بیرون از چاله  مرتب فریاد می زدند : فاید ندارد موفق نمی شوید . سرانجام یكی از قورباغه ها به آنچه كه قورباغه های دیگر می گفتند اعتنا كرد و ناامید دست از تلاش كشید و به زمین افتاد و مرد

قورباغه دیگر به سختی و با تمام توان به تلاش خود ادامه داد . آنها که بیرون از چاله بودند دوباره فریاد زدند : به خودت زحمت نده ، دیگر نپر ، تو خواهی مرد . اما قورباغه تنها به پریدن ادامه داد وسرانجام توانست از آنجا خارج شود، وقتی اواز چاله خارج شد قورباغه های دیگر گفتند:« نمی شنیدی كه ما چه می گفتیم ؟

قورباغه نفس زنان  به آنها توضیح داد كه ناشنواست. او فكر می كرد آنها تمام مدت او را تشویق می‌كردند 


[ چهارشنبه 16 بهمن 1392 ] [ 12:40 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]