تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - چهلمین روزدرگذشت معلم فداکارعلی محمدزاده
Mountain View

چهلمین روزدرگذشت معلم فداکارعلی محمدزاده

اربعین گل شدوبلبل هنوزباورندارد.......................

ما همه از خدائیم و وهمه بسوی او بازمی گردیم

دراربعین  دوست وهمکارعزیزم  شادروان علی محمدزاده یاد وخاطراتش را گرامی داشته ازخدای بزرگ برای آن یار سفرکرده علو درجات وبرای بازماندگان صبر واجری جزیل مسئلت می داریم.[ پنجشنبه 17 بهمن 1392 ] [ 10:05 ق.ظ ] [ رجبعلی باقری ]