تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - هرجمعه یک داستان
Mountain View

هرجمعه یک داستان

                

تبدیل موانع به فرصت

باعرض سلام به شما خوبان وهمراهان داستان هرجمعه ی این هفته را دوسه شب قبل در وبلاگ دوست وهمکار عزیزم حسن آقایی خوندم. امیدوارم مورد نظر شما گرامیان نیز قرار بگیرد:البته تصویر زیز را ازوبلاگ آق سوی گلستان گرفتم ..(گفتم منبع روگفته باشم تاحفظ امانت کرده باشم!) ارتباط این تصویر  به  داستان  را شما بفرمایید!!!!!!!!!!!:

 در روزگار قـــدیم ، پـادشاهی سـنگ بزرگــی را در یک جاده اصلی قـرار داد . سپس در

گوشه‌ای قایم شد تا ببیند چــه کسی آن را از جلــوی مسیر بـــر می‌دارد . بـــرخی از

بازرگانان ثروتمند با کالسکه‌هـای خود به کنار سنگ رسیدند ، آن را دور زدند و بــه راه

خود ادامه دادند.  بسیاری از آن‌هــا نیز به شاه بد و بیراه گفتند كــــه چرا دستور نداده

جاده را باز كنند. امّا هیچیك از آنان كاری به سنگ نداشتند. سپس یــك مرد روستایی

با بار سبزیجات به نزدیك سنگ رسید . بارش را زمین گذاشت و شانـه‌اش را زیر سنگ

قرار داد و سعی كـرد كه سنگ را به كنار جاده هل دهد . او بعد از زور زدن‌هـــا و عرق

ریختن‌های زیاد بالاخره موفق شد . هنگامی كه سراغ بـار سبزیجاتش رفت تا آن‌ها را

بر دوش بگیرد و به راهش ادامه دهد متوجه شد كیسه‌ای زیر آن سنگ در زمـــین فرو

رفته است . كیسه را باز كرد پر از سكه‌های طلا بود و یادداشتی از جانب شاه كه این

سكه‌ها مال كسی است كه سنگ را از جــاده كنار بزند . آن مـــرد روستایی چیزی را

می‌دانست كه بسیاری از ما نمی‌دانیم !

هر مانعی ، فرصتی است تـا وضعیت‌مــان را بهبود بخشیم .[ جمعه 2 اسفند 1392 ] [ 07:53 ق.ظ ] [ رجبعلی باقری ]