تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - هرجمعه کوهنوردی (6)
Mountain View

هرجمعه کوهنوردی (6)

باعرض سلام وادب برنامه ی کوه پیمایی این هفته کمی سبک تربود جالب ترین خاطره ای که در این روز دوستمان هادی هم در عکس اولی به تصویر کشیده است دوئل خنده داری بود که درراه بازگشت یک بطری نوشابه ای کوچکی را دیدیم که روی دیواری گذاشته بودند وبخوبی دورو بر آنرا باکمک کلوخ وسنگ حصار بندی کرده بودند تا در اثر وزش باد همون جا باشد. سئوال پیش آمد که این بطری چی داره وچرا اونجاست؟! اما نزدیک نبود تا محتوی آن راببینیم ناگهان دوستمان حسین پیشنهاد داد ببینیم کی می تونه با سنگ آن بطری را پایین بندازه؟! باوجود خستگی عین زمون کودکی شروع به سنگ پراکنی کردیم! اما انگار این بطری نمی خواست سرنگون شه!! البته بعدکلی وقت سرانجام دراین دوئل خنده دار این من پیرمردبودم که برنده شدم وبطری بیچاره راسرنگون کردم !!!!!!!!!

.jpg

.jpg

.jpg

.jpg

 

موضوع:
[ دوشنبه 5 اسفند 1392 ] [ 05:34 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]