تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - خداقوت به گروه درس پژوهی
Mountain View

خداقوت به گروه درس پژوهی

گره درس پژوهی اندیشه پایه ی اول شهرستان گرمه

برخودلازم می دانم که به همکاران خوبم در گروه خدا قوت عرض کنم.خوشبحتانه اعضای گروه تاکنون گام به گام پیش آمده اند اما از مهم ترین موانع و محدودیت ها که می توان به آن اشاره کرداینکه متاسفانه برخی مدیران مدارس بحشنامه ی این طرح پزوهشی را حتی برای یک بار کامل ودقیق مطالعه نکرده اند! باید به آنها یادآورشوم که درس پژوهی مانند الگوهای برترتدریس نیست که بایکی دوبار طراحی واجرا کار را تمام شده تلقی کرد. درس پژوهی در درسی اتفاق می افتد که چند معلم در اجرای آن با هم اختلاف نظر دارند. درس پزوهی آن نیست که ما دلمان می خواهد اتفاق بیفتد. من در همین وبلاگ در سه -چهار پست در باره ی این موضوع مطلب گذاشته ام! به هرحال اگرقراراست پژوهشی انجام گیرد همکاری لازم است. قانونگذار پیش بینی کلاس خالی را هم کرده است. همکارمحترم ما به جای اینکه تمرکزش در فرایند این طرح باشدباید چوابگوی مدیرش باشدکه چرا کلاسش خالی است! اگر اینگونه پیش رود مسلما فرصت نقد وبررسی و چندبار تدریس ونحوه ی پاسخ گیری از سوی فراگیران را از گروه خواهیم گرفت.

درضمن ما به دنبال برنده شدن نیستیم. ما به دنبال روشی هستیم که فرایند یاددهی-یادگیری را تسهیل کند. تمام دغدغه ی گروه آموزش بهتر است. دنبال ترفیع درجه وتشویقی و... نیستیم و بارها به دوستان عرض کرده ام اساس کارتان عشق دادن به کودکان باشد و درست به همین دلیل عزل ونصب مدیران برایمان اهمیت چندانی ندارد. البته وجود مدیری که مشرف به مسائل آموزشی وپرورشی باشد نعمت بزرگی است اما ما باید نقش خودمان را پیدا کنیم و بجای اینکه آدم مهمی باشیم به مفید بودن فکرکنیم. عیب جامعه ی ما همین است که افراد بجای اینکه بخواهند مفید باشند می خواهند مهم باشند!

درس پزوهی.jpg

درس پزوهی 2.jpg

 


[ شنبه 17 اسفند 1392 ] [ 08:54 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]