تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - به بهانه ی نزدیک شدن هفته ی معلم
Mountain View

به بهانه ی نزدیک شدن هفته ی معلم

«. . . فضیلت معلمی ما را بس، شما را به خدا بساط بی‌رنگ شده ی انتخاب معلم نمونه را برچینید.. . »

 

شان معلم این نیست که کاغذوفرم بدست ازاین اتاق به آن اتاق برود وثابت کند که معلم نمونه است!!

  (حرف دل اکثر همکاران بزرگوار)

 

 د

 دوستان وهمکاران بزرگوارم سلام  ضمن عرض تبریک صمیمانه توجه شما خوبان را به پستی که درتاریخ ۲۱ آذر ماه ۹۲ باعنوان انتخاب معلم نمونه از منظر دیگردرهردووبلاگم گذاشتم والبته مورد توجه اکثرمخاطبین هم قرارگرفت وخیلی از دوستان کامنت های جالبی  هم گذاشتند جلب می کنم . لطفا برای مطالعه برروی ادامه مطلب کلیک کنید..

پنجشنبه 21 آذر 1392 :: نویسنده : رجبعلی باقری
انتخاب معلم نمونه ازمنظری دیگر
 
باسلام به همه ی تلاشگران عرصه ی تعلیم وتربیت همانگونه که مستحضرهستید این روزها شاهد تکمیل فرم های معلم نمونه درمدارس هستیم .
  می خواهم این مسئله راازچندمنظرموردبررسی قراردهم : البته قبلا ازهمکاران عذرخواهم منظورم همه ی منتخبین نیست بلکه منظورخیلی واضح است وفکرمی کنم اکثربزرگواران بامن هم عقیده باشند. 
 
ا- ممکن است بااین روند بی نظم ترین معلمان معلم نمونه  شوند! تعجب نکنید سالهایی را درشهر وشهرستان خودمان به گواه خود مدیر وسایرهمکاران شاهد بوده ام که بی نظم ترین معلم درهمان سال معلم نمونه مدرسه وشهرستان شده البته  به مرحله ی استانی وکشوری راه پیدانکرده است چون تالیف ومقاله و...خواسته اند و از ادامه ی رقابت بازمانده است. دلیلش خیلی راحت است وقتی مدیران محترم مدارس ابزارارزیابی دقیق ندارندو همه رایکسان می بینند وفرم هایی که از سازمان و اداره ی شهرستان به مدارس می رسد را به همه می دهند وکارخودشان را راحت می کنند ومی گویند امتیازهای عمومی که نیازبه مدرک نداردمانند ورودوخروج وسایرکارهایی که وظیفه ی آنها نظارت بوده اما کوتاهی کرده اند وازنظرآنان دراین مسئله  همه یکسان هستند یعنی همه نمونه هستند! حال نوبت به بندهای تشویقی ها وضمن خدمت ها وخلاصه هرچی مدرک می خواهد میرسد. دراینجاست که گام اول اشتباه برداشته می شود ومعلم منظم ومنضبط وفداکار و...  که سابقه اش کمتربوده یاتشویقی هایش از سالهای قبل که ربطی به سال تحصیلی جدید هم نداشته یا سایر معیارهای دیگر که آنها هم جای بحث دارد ودرحوصله ی این مطلب نمی گنجد  امتیازش کم می شود واولین واکنش هم ازسوی همان مدیر نشان داده می شود که چرا چنین شد؟و...!
ایرادازاین است که مدیران محترم که نمی خواهند محبوبیت و مقبولیت خودرادربین همکاران ازدست بدهندمتاسفانه ناخواسته تضییع حق می کنند ودرهمین جا سفارش می شود اصل تشویق وتنبیه را درنهج البلاغه ی امام علی حتما بخوانند!
2-چه لزومی داردکه معلم خودش درخواست ویا ادعای معلم نمونه بکند؟!  وقتی مدیر فرم را به همکار ان می دهد ومی گوید این فرم ها راخودتان تکمیل کنید یعنی همین! یعنی اینکه شماکه ادعا می کنیدنمونه هستید ازنظرمن همه نمونه هستیدامابرای شهرستان مدرک وسندارائه دهید! ودرست به همین دلیل است که بسیاری ازهمکاران بزرگوار فرم ها را تکمیل نمی کنند ومی گویند مااصلا نخواستیم و شرکت نمی کنیم! به نظرمی رسد بخاطر اهمیت به شان معلم بهترین راهکار این است که مدیران محترم جانب مقبول بودن وترس از اینکه قدرتشان تزلزل پیداکندراکناربگذارند و شرایط عمومی را به همه یکسان ندهند وازطرفی فرم ها هم مانند فرم های آخرسال درپایان سال توسط مدیریت محترم کامل شود. درضمن مگرقرارنیست معلم نمونه ی سال تحصیلی ....... انتخاب شود؟! خوب چرا معیار ها را تغییر نمی دهند اگرهمکاربزگواری مدرک ایثارگری دارد ویا ضمن خدمت وتشویقی -البته درسال تحصیلی جاری بایدمحاسبه شود -ولی چرا ضمن خدمت ها وتشویقی های سنوات گذشته باید دریک سال محاسبه شود؟ شاید همکاری واقعا درسال جدید ازهرحیث فعال ترباشدو برعکس همکاری چندتشویقی وزارتی هم ازسالهای گذشته دارد ولی درسال تحصیلی جاری به دلایلی کوتاهی کرده وکم کاری یکند! امیدوارم آنان که هدفشان ازاین طرح بزرگداشت مقام معلم وتکریم اوست راه وروش صحیح تشویق وتکریم راهم بکار بندند.


[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 09:48 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]