تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - حمام قدیمی ایور موزه ی مردم شناسی می شود
Mountain View

حمام قدیمی ایور موزه ی مردم شناسی می شود

به گزارش سایت خبری شهر ایور به نقل از حسین شیخ زاده رییس شورای اسلامی شهر بارایزنی وپیگیری های انجام شده با اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان شمالی جناب مهندس سویدانلویی مقررشدتااعتباری بالغ بر500/000/000 ریال جهت مرمت حمام قدیمی شهر ایور گذاشته شود تا به عنوان موزه ی مردم شناسی شهر استفاده شود ونیز مقررگردیده که این حمام در لیست ثبتی اداره ی فرهنگی وگردشگری لحاظ شود.

باتشکر از آقای عبدالله نیازی شهردار محترم که ایشان نیز مارا دراین گفتگو همراهی کردند امیدواریم این وعده ی مهندس سویدانلویی محقق شود.

 [ شنبه 15 فروردین 1394 ] [ 07:18 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]