تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - بحث داغ کارگاهی مدرسان ارزشیابی کیفی-توصیفی درگروه تله گرام
Mountain View

بحث داغ کارگاهی مدرسان ارزشیابی کیفی-توصیفی درگروه تله گرام

به همت جناب دکتر قره داغی رییس گروه سنجش وارشیابی آموش ابتدایی کشور گروه مدرسان ارزشیابی توصیفی که چند ماه است هدفمندانه تلاش می کند و درساعات وموضوعات تعیین شده تحت عنوان گروه زنده اندیشان به بحث و تبادل نظر می پردازد شب گذشته نیز ازساعت 23 بحث داغ کارگاهی خود را شروع کرد و آقای دکترقره داغی لطف فرمودند  مطالب را جمع بندی کرده اند. لطفا در ادامه مطلب بخوانید آنچه گفتیم و شنیدیم:

درود بر  شما همراهان همدل  گروه زنده اندیشان

 

جلسه نخست دانایی ، توانایی در چهارشنبه شب ( 17 تیرماه 94) با حضور مدرسان کشوری، راس ساعت 11 شروع و ساعت  حدود 20 دقیقه بامداد به پایان رسید.

در این جلسه پرسش های زیر توسط خانم شریف زاده از مدرسان استان اصفهان طرح گردید و انچه در ادامه می خوانید، حاصل  بحث ها و نظرهایی  است که در این جلسه حاصل گردید .

 انتظار است :

1)      هر کدام از دوستان  متناسب با منبع معرفی شده یعنی کتاب  ساخت و تهیه  آزمون عملکرد،انچه ارائه داشته اند را   خود ارزیابی کنند .

2)      نظرهای دیگر دوستان را بخوانید و با یاری گیری از انچه خانم شریف زاده ارائه نموده اند و همین منبع -و البته مستند- ،  نقد و نظر خود را ارائه فرمایید .

سپاس گوی همه ی کسانی  هستم که با هستی خود ( بیان دیدگاه ها و ...) هستی افرینی  را رقم می زنند و ... 

..................................................................................................................

پرسش های جلسه نخست:

  • آزمون عملکردی چیست؟
  • واصولا چرا آزمون عملکردی؟
  • بین سنجش عملکرد و آزمون عملکرد تفاوتی وجود دارد؟
  • سنجش با سنجش عملکردی چه تفاوتی دارد؟
  • تفاوت عملکرد و مهارت ؟
  • به نظر شما نامه نوشتن و یا پرورش گیاه یک مهارت است یا عملکردی است

..................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................

 باقری – خراسان شمالی

 آزمون عملکردی یکی از ابزارهای سنجش عملکردی است که اساس وپایه ی آن مشاهده و قضاوت است .

نقش معلم در آزمون عملکردی فقط سه حرف (م -ت-ق) است. م یعنی مشاهده عملکرد / ت یعنی توصیف کیفیت / ق یعنی قضاوت

.آزمون عملکردی جزء ابزار سنجش است

آزمون عملکرد است که می تواند در نقش آموزش برای یاد گیری ظاهر شود و...

دانش آموز ممکن است درآزمون مداد کاغذی مساحت یک شکل مستطیل شکل را بدست آورد اما وقتی بیرون حیاط ازآنها بخواهیم قطعه زمین مستطیل شکل جداکنید ومساخت آن را بدست آورید اگر توانستند یاد گیری عمیق صورت گرفته

..................................................................................................................

رفعت پناه – مرکزی

عملکرد یعنی توانایی استفاده از دانش و مهارت آموخته شده در شرایط زندگی یا شرایط مشابه آن

و آزمون عملکردی این توانایی را مورد سنجش قرار میدهد.

مهارت اجرای یک عمل در حوزه ی خاصی است ولی عملکرد فراتر از مهارت است و اجرای یک مهارت در شرایط واقعی زندگی یا شرایط مشابه است

..................................................................................................................

مصدق زاده- بوشهر  /

وبا دستکاری اشیا به تولید یک محصول اقدام کنند.

سنجش عملکرد معنای گسترده تری نسبت به ازمون عملکردارد. وازمون عملکردجزیی از سنجش به حساب می اید.

ازمون عملکردهمان ازمونی است که درشرایط واقعی فرد قادر به استفاده از تواناییهای خود و دستکاری مسقیم اشیا است. وسنج ش انجام تکالیف وازمونهای متنوع است

..................................................................................................................

مرتضوی زاده /

آزمون‎ ‎های عملکردی با مهارت سر و کار دارند. مهارت در استفاده از فرآیند ها و شیوه های اجرایی و ‏نیز مهارت در تولید فرآورده ها.‏

‏ در آزمون‎ ‎های عملکردی که به آنها آزمون های واقعی نیز گفته می شود فرآیند ها و فرآورده های ‏یادگیری دانش آموزان و دانشجویان به طور مستقیم سنجش می شوند.‏

چون در آزمون های کتبی نمی توان بعضی از بازده های یادگیری را سنجش نمود می توان با آزمون های ‏عملکردی آنها را سنجید. ‏

سنجش عملکرد به گستره‌ی وسیعی از روش‌های اندازه‌‌گیری‌ چون ‏ پروژه‌های تحقیقی، فرم‌های درجه‌بندی رفتار و آزمون عملکرد اشاره ‏دارد ‏

مهارت سطحی بالاتر از عملکرد است.تکرار عمل منجر به ایجاد مهارت در آن عمل خواهد شد

مهارت درحیطه ها ی شناختی با مهارت درحیطه های عملکردی فرق دارد.ممکن است دانش آموز مهارت حل مسئله را بااستفاده از فرمول خاص بداند وانجام دهد ولی مهارت کاربست آن را درزندگی نتواند انجام دهد وباتکرار وتمرین به مهارت کاربست دانش در زندگی برسد

ازمون عملکرد یعنی سنجس کیفیت.در واقع ازمون عملکردی هم سنجش وهم اموزش است وبا ازمون هرگز اموزش قطع نمی گردد

..................................................................................................................

خروشی-  اصفهان /

مقدارى از تغىىرات حاصل از ىادگىرى ممکن است به علت مساعد بودن شراىط به رفتار بالفعل ىا عملکرد ىادگىرنده تبدىل شود که به ان عملکرد مى گوىند.

در کل سنجش مى تواند ازمون را در بر بگىرد اما ازمون سنجش را در بر ندارد.

سنجش تحلىل جامع و چند وجهى از عملکرد ىادگىرنده است که با ابزارهاى مختلفى همچون ازمون تحقىق بروزه مشاهده و ... اندازه گىرى مى شود

عملکرد فراتر از مهارت است و قابلىتهاى ىادگىرى سطح بالاتراز مهارت را شامل مى شود.

دوستان ازمون عملکرد روشى سنجشى است که ىادگىرنده در ان ملزم به کاربستن دانش و مهارت و ىا تولىد ىکک محصول در فعالىتى مى پردازد

همانند کار معلمى که ممکن است معلم روشها و فنون تدرىس را ىاد گرفته باشد اما تا فرصت تدرىس براىش فراهم نشود به عملکرد تبدىل نمى شود و در حد مهارتى که ىاد گرفته باقى مى ماند

..................................................................................................................

قربانی – خراسان جنوبی /

آزمون عملکرد یکی از ابزار مورد استفاده در سنجش عملکرد است که در آن دانش آموز با یک مساله ی چالش بر انگیز رو برو می شود.او برای رفع چالش ها با استفاده از دانش خود و دست کاری کردن داده هاو انجام برخی اعمال که با تفسیر نتایج همراه است یک راه حل مفید (سازش)نشان دهد.

سنجش عملکردبه گستره ی وسیعی ازروش های اندازه گیری اشاره دارد

مهارت اجرای یک عمل در یک حوزه ی خاص است و با ابزار سنجش مشاهده قابل اندازه گیری,است

..................................................................................................................

حسین پور – یزد  /

اصولا وقتی امورش های ما در کلاس دریس معنا پیدا خواهد کرد که اثار ان در رفتار وکردار دانش اموزان جاری گردد

درازمون عملکردی دانش اموز درشرایط واقعی یاشبه واقعی مهارت های کسب کرده را بر وز می دهد.

اصولا وقتی امورش های ما در کلاس درس معنا پیدا خواهد کرد که اثار ان در رفتار وکردار دانش اموزان جاری گردد

درازمون عملکردی دانش اموز درشرایط واقعی یاشبه واقعی مهارت های کسب کرده را بر وز می دهد.

عملکرد: توانایی استفاده از دانش ومهارت اموخته شده در موقعیت های واقعی یا شبه واقعی است .

ازمون عملکرد: مساله ای واقعی یا شبه واقعی که برای دانش امور ایجاد می شود تااو برای حل ان از دانش ومهارت های اموخته شده استفاده کند.

ارمون عملکرد روش سنجشی است که بر مشاهده وقضاوت استوار است .

..................................................................................................................

زردشتیان – کرمانشاه  /

آزمون عملکرد را می توان روش سنجشی تعریف کرد که در آن یاد گیرنده با انجام تکالیف واقعی یا مشابه با زندگی واقعی توانایی خودرا در استفاده از دانش ومهارت های آموخته شده برای استدلال ، حل مسئله، تولید محصول ویا احرای یک مهارت ویژه نشان داده سپس معلم با مشاهده ی عملکرد کیفیت آن را توصیف ومورد قضاوت قراردهد.

کاملاً درسته استفاده از دانش و مهارت های آموخته شده در موقعیت های زندگی یا مشابه آن عملکرد است

تولید یک اثر عملکرد نیست؟؟ استفاده از دانش و مهارت برای ایجاد یک محصول جدید

..................................................................................................................

حسنی-  البرز /

آزمون عملکردی یک نوع سنجش عملکرد است جهت درک یادگیری دانس آموز در عملکرد.

آزمون کتبی عملکردی و شناسایی و شبیه سازی شده و نمونه کار

عملکرد زمانی است که فرد یادگیری را در عملش نشان میدهد ولی ممکن است کامل نباشد ولی مهارت زمانی است که به قدری عمل یادگیری را تکرار کرده که بدون اشتباه و کامل است.

اگر جامع و کامل و بدون نقص باشد مهارت و در غیر اینصورت عملکرد او را نشان میدهد.

اگر چندین بار فرد نامه بنویسد و تمام اصول آنرا رعایت کرده باشد مهارت است

ولی اگر نامه بنویسد ولی مخاطب مشخص نباشد ویا اصول نگارش را به درستی رعایت نکرده باشد عملکرد خود را نشان داده و نیازمند بازخورد مناسب است.

وقتی شما تازه رانندگی یاد گرفته باشید و پشت رول بنشینید و رانندگی کنید این عملکرد سما است و با تفکر در مورد آن است ولی وقتی شما بدون فکر زیاد به راحتی رانندگی میکنید و خطا نداربد و تمام اصول آنرا میدانید شما به مهارت رسیده اید

..................................................................................................................

اسماعیلی – مازندران  /

یادگیرنده با انجام. تکالیف (واقعی. یا مشابه) با توجه به دانش و مهارتی که داردتوانایی خود را در حل مساله یا اجرا ی مهارت نشان. می دهد

عملکرد توانایی استفاده از دانش ومهارتهای آموخته شده در زندگی یا مشابه آن.

آزمون عملکرد به نوعی زیر مجموعه. سنجش عملکرد هست به عبارتی چون چتری برسر آزمون عملکرد و. .. می باشد

آزمون عملکردیکی از روش های انداره گیری می باشد.

اگر یادگیرنده بتواند. دانش و مهارتی را که آموخته. بتواند در دنیای واقعی بکار گیرد به نوعی عملکرد هست.

به نظرم مهارتیی راکه در موردی داریم بتوانیم در موقعیت جدید به کار بندیم عملکرد میشه

تعریف عملکرددر نظریه یادگیری سازنده گرایی که در آن با داشتن دانش و مهارت های آموخته شده دانش آموز عملکردش را نشان می دهد

..................................................................................................................

سعادت نیا- سمنان /

ازمون عملکردی دانش اموز از مهارت و دانش خود استفاده کند و مساله جدید که براش پیش امده حل کند

ما ازمون عملکردی میگیریم تا هم سنجش انجام دهیم و هم یادگیری اتفاق بیفتد

هر وقت اموخته ها و دانش را تحت شرایط ویژه به رفتار تبذیل کنیم به ان عملکرد می گوییم پس باید معلم شرایط را در کلاس فراهم کند

..................................................................................................................

 قرائیان- تهران

سنجش میزان استفاده از دانسته ها وکاربرد آنها در موقعیت جدید. آزمون یک ابزار برای سنجش است .

سنجش یعنی بررسی میزان دستیابی فراگیربه یادگیری،که با ابزار مختلف میتوان به آن رسید از جمله آزمون عملکرد

عملکرد فراتر از مهارت است یادگیرنده برای نشان دادن عملکرد لازم است در مواجهه با شرایط جدید عناصر اصلی آن را شناسایی کرده و بااستفاده از توانایی و دانش،راه حل جدید تولید کند.

..................................................................................................................

 حسینی – قزوین /

با توجه به هدف ارزشیابی و مطالب دکتر خوش خلق این آزمون ما رو به هدف نزدیک می کنه ولی دوستان روی واژه ها نظرات مختلفی دارن همین برداشت ها کار رو برای مخاطبین سخت می کند

..................................................................................................................

ابراهیم نژاد – اصفهان

خانم شریف زاده کاش شما ابتدا مبانی نظری را به صورت منسجم عنوان میکردید بعد راجع به اجرایی شدن ان در مدرسه بحث می کردیم چون همه کتابرا مطالعه کردند اما در مورد اجرا ومثال ها دچار ابهام هستیم!

اید ساختار کتاب ها با این مدل هماهنگ شود درصورتی که این را در کتابها نمی بینیم

ضمن چند درصد از معلم مان ما با روش ساخت گرایی اشنا هستند ودر کلاس اینگونه کار می کنند چند درصد بچه ها پایشان را ار دانش واستدلال بالاتر میگذارند تا به تولید برسند برای این کار راهی زیادی در پیش است

..................................................................................................................

 طاهری – ایلام /

می توان اول تعریف سنج عملکرد را ارائه داد بعد آزمون عملکرد

 

..................................................................................................................

 

 

و در کتاب : اصول  و راهنمای عملی ساخت  و تهیه‌ی آزمون عملکرد می خوانیم :

با ظهور مجدد نظریه‌های یادگیری چون نظریه‌های شناختی و سازنده‌گرایی رویکرد متخصصان تعلیم و تربیت در مورد کسب دانش و قابلیت‌ها تغییر کرده است. در این نظریه‌ها، یادگیری معنادار، خودنظم‌ده، سازنده و متفکرانه در نظر گرفته می‌شود. اعتقاد بر این است که یادگیرنده در جریان یادگیری دریافت کننده‌ی صرف اطلاعات نیست بلکه سازنده‌ی ساخت‌های شناختی خود می‌باشد (لیو[1]، 2000).

در نظریه یادگیری سازنده‌گرایی بر اهمیت «یادگیری برای فهمیدن» تأکید می‌شود. از این‌رو توصیه می‌شود در برنامه‌های درسی و روش‌های آموزشی به جای تمرکز بر یادسپاری صرف اطلاعات بر یادگیری مفهومی اطلاعات پرداخته شود. طبق این نظریه به دانش‌آموز باید فرصت داد تا توانایی شناخت و استفاده از الگوهای معنادار اطلاعات‌ را در خود پرورش دهد. در این نظریه همچنین اعتقاد بر این است که یادگیری معنادار زمانی رخ می‌دهد که یادگیرنده بر یادگیری خود فعالانه نظارت داشته و آن را هدایت کند. از این‌رو لازم است در آموزش بر مشارکت فعال دانش‌آموز در فرایند یادگیری و استفاده از راهبردهای فراشناختی چون خودسنجی و انعکاس برداشت‌ها برای بهبود یادگیری تأکید شود.

نظریه‌های سنجش نیز به موازات باز تعریف مفهوم یادگیری براساس نظریه‌ی سازنده‌گرایی، تمرکز خود را از آزمون‌های مداد – کاغذی به سوی روش‌های سنجش توانایی‌های پیچیده‌ی انسانی تغییر جهت داده‌اند. روش‌های سنجش از موقعیت‌های کلاسی به موقعیت‌های واقعی زندگی؛ از اندازه‌گیری‌های تک بُعدی (یک ابزاری) به چند بُعدی طوری که نیمرخ روانی یادگیرنده در ابعاد یاگیری مشخص گردد؛ از تمرکز بر سطوح پایین درک و فهم به اندازه‌گیری سطوح بالاتر مهارت‌ها و درک و فهم؛ از اندازه‌گیری عناصر جدای از هم مفاهیم به اندازه‌گیری کل و یکپارچه‌ی مفاهیم یادگیری و مرتبط ساخته آن‌ها با یکدیگر؛ از معلم محوری به سپردن مسؤولیت به دانش‌آموز در فرایند اندازه‌گیری تغییر مسیر داده است.

تعریف عملکرد

فیتز پاتریک و مورسیون[2] (1971) عملکرد را از لحاظ مفهومی «توالی از پاسخ‌ها که هدف آن تغییر محیط به روش‌های معین است» تعریف کرده‌اند. توالی پاسخ‌ها به رفتارها ی آزمودنی یعنی آنچه انجام یا تولید می‌کند اشاره دارد. در این تعریف بر نحوه‌ی عمل یا اجرای یک عمل تأکید می‌شود. در نظریه‌های یادگیری تعاریف متفاوتی برای مفهوم عملکرد ارایه می‌شود. رفتارگرایی، عملکرد را با رفتار قابل مشاهده برابر می‌داند. در نظریه رفتاری – شناختی عملکرد به معنای انتقال یادگیری‌های آموخته شده (یادگیری نهفته) به رفتار تعریف می‌شود. زیرا اعتقاد بر آن است که یادگیری ممکن است در شرایط آموزشگاهی رخ دهد ولی همان لحظه در رفتار نشان داده نشود. هرگاه آموخته‌ها تحت شرایط ویژه به رفتار تبدیل شود به آن عملکرد گفته می‌شود.

در نظریه‌ی یادگیری سازنده‌گرایی عملکرد به توالی از رفتارهای پیچیده‌ی آموخته شده‌ای گفته می‌شود که در موقعیت‌های واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر سازنده گرایانی چون پیاژه و ویگوتسکی از آنجا که هدف یادگیری ایجاد توانایی (از طریق دانش و مهارت) در یادگیرنده برای سازش با چالش‌ها و نیازهای واقعی زندگی است. از این‌رو در محیط آموزشگاهی لازم است برای آموزش و پرورش توانایی سازش با موقعیت‌های واقعی زندگی حداقل دو شرط اساسی فراهم شود. اول اینکه ماهیت و محتوای آموخته‌ها (برنامه‌ی درسی) با نیازهای یادگیرنده منطبق باشد. دوم اینکه در آموزش و سنجش یادگیری شرایطی فراهم شود تا یادگیرنده فعالانه از دانش و مهارت‌های آموخته شده برای رویارویی با چالش‌ها و تغییرات پیوسته‌ی محیط واقعی زندگی استفاده کند.

با توجه به موارد فوق در نظریه‌ی یادگیری سازنده‌گرایی عملکرد به معنای توانایی استفاده از دانش و مهارت‌های آموخته شده در موقعیت‌های زندگی یا مشابه با موقعیت‌های زندگی با هدف سازش با آن تعریف می‌شود. در این کتاب منظور از مفهوم عملکرد، تعریف آن براساس نظریه‌ی یادگیری سازنده‌گرایی است.

معلمان در طول آموزش دانش و مهارت‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های درسی از انواع ابزارهای اندازه‌گیری برای سنجش فرایند یادگیری دانش‌آموزان استفاده می‌کنند. آنان ممکن است با تهیه و اجرای انواع آزمون‌های مداد – کاغذی (چند گزینه‌ای – تشریحی و …) و فرم‌های مشاهده رفتار، از نحوه و میزان یادگیری مفاهیم آموخته شده (دانش و مهارت) آگاه شوند و با نتایج حاصل از این ابزارها به این اطمینان نیز برسند که اکثر دانش‌آموزان دانش و مهارت‌های قصد شده و مورد نظر را به درستی یاد گرفته‌اند. اما سؤالی که بلافاصله مطرح می‌شود این می‌باشد که آیا معلمان با استناد به نتایج حاصل از این‌گونه ابزارها می‌توانند با اطمینان بگویند که این دانش‌آموزان علیرغم یادگیری دانش و مهارت‌ها و تسلط و تبحر بر آن‌ها قادر هستند از این آموخته‌ها در هنگام رویارویی با مسایل و موقعیت‌های واقعی زندگی نیز استفاده کنند؟ بدیهی است با آزمون‌های مداد – کاغذی و نیز فرم‌های مشاهده‌ی رفتار حتی اگر با کیفیت بالاتر نیز تهیه و اجرا شوند نمی‌توان عملکرد یا توانایی کاربست آموخته‌های دانش‌آموزان به موقعیت‌های جدید را اندازه‌گیری کرد. در این‌گونه شرایط معلمان لازم است از روش دیگری از اندازه‌گیری یعنی «سنجش عملکرد[3]» استفاده کنند. سنجش عملکرد به گستره‌ی وسیعی از روش‌های اندازه‌‌گیری‌ اشاره دارد و از آن برای بررسی توانایی دانش‌آموز در استفاده از آموخته‌ها در موقعیت‌های واقعی زندگی استفاده می‌شود (ویگنز[4] ، 2005).

در سنجش عملکرد با اجرای ابزارهایی چون پروژه‌های تحقیقی، فرم‌های درجه‌بندی رفتار و پوشه‌ی کار توانایی استفاده از آموخته‌ها یا عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در موقعیت‌های واقعی زندگی اندازه‌گیری، سازمان‌دهی و هدایت می‌شود. یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده در این‌گونه سنجش، آزمون عملکرد[5] است که در ادامه به معرفی ابعاد و تعریف آن اشاره می‌شود.

 

تعریف آزمون عملکرد

دانش‌آموز در آزمون عملکرد با مسأله‌ی معماگونه یا چالش برانگیزی که مشابه با مسایل واقعی زندگی است روبرو می‌شود. او برای رفع چالش‌های موجود در مسأله و یافتن راه‌حل از دانش و مهارت‌های آموخته شده‌ی خود استفاده می‌کند. بنابراین سعی می‌کند با اجرای یک سری اعمال که با دستکاری اشیاء؛ مفاهیم و نیز تحلیل و تفسیر کردن نتایج اعمال همراه است توانایی خود را در به کاربستن دانش و مهارت‌های مربوط به مسأله برای تولید یک راه حل مفید (سازش با موقعیت) نشان دهد. از آزمون عملکرد تعاریف متعدد ولی منسجمی وجود دارد که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

استیگنز[6] (2006) آزمون عملکرد را روش سنجشی معرفی می‌کند که اساس آن بر مشاهده و قضاوت استوار است. یادگیرنده در فعالیتی که مستلزم به کار بستن دانش، مهارت و یا تولید یک محصول است مشغول می‌شود و معلم کیفیت عملکرد او را مشاهده و مورد قضاوت قرار می‌دهد. از نظر ویگنز (2005) آزمون عملکرد به معنای «سنجش ابعاد فهم و توانایی کاربست دانش و مهارت‌های یادگیرنده با استفاده از تکالیف واقعی زندگی است» بروکه[7] (2009) آزمون عملکرد را نوعی روش سنجش تعریف می‌کند که در آن دانش‌آموز با استفاده از مهارت‌ها و دانش خود مسأله‌ای را حل؛ محصولی را تولید و یا یک مهارت خاصی را نشان می‌دهد. در تعریفی دیگر، آزمون عملکرد به آزمون‌های عملی درهم تنیده‌ای گفته می‌شود که با استفاده از ابزار و وسایل، دانش عملی و محتوایی دانش‌آموزان و نیز توانایی آنان در به‌کارگیری دانش‌فرا گرفته شده برای استدلال و حل مسأله مورد سنجش قرار می‌گیرد (کیامنش، 1376).

با جمع‌بندی تعاریف ارایه شده، آزمون عملکرد را می‌توان «روش سنجشی تعریف کرد که در آن یادگیرنده با انجام تکالیف واقعی یا مشابه با زندگی واقعی توانایی خود را در استفاده از دانش و مهارت‌های آموخته شده برای استدلال، حل مسأله، تولید محصول و یا اجرای یک مهارت ویژه نشان داده، سپس معلم با مشاهده‌ی عملکرد، کیفیت آن را توصیف و مورد قضاوت قرار می‌دهد» (خوش‌خلق، 1391).

 [ پنجشنبه 18 تیر 1394 ] [ 08:12 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]