تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - کلاس اخلاق
Mountain View

کلاس اخلاق

بااستعانت خدای مهربان و همت دوستان بامعیت شهردارشهرمان و تنی چندازهمکاران ودوستان عزیز کوهنورد (16 نفر) به مدت دوروز دردامنه ی کوه قزلی ازاستان سمنان برگی دیگرازصفحات کتاب زندگیمان خط خطی شد. آنچه می توان دراینگونه سفرها آموخت این است که ارتباط معنی داری با حرفه ی معلمی و کلاس و درس دارد این است که :

1- در ورزش کوهپیمایی وکوهنوردی که دور از چشم مردم انجام می شودرفاقت جای رقابت را می گیرد واینجا کسی پای دیگری را قلم نمی کند و به اوتنه نمی زند.

2-اینجا بدون وجود داور و سوت و زنگ ، هیچ کس خطا نمی کند و همه به یکدیگر خداقوت می گویند.

3-بدون هیچ دیدار و آشنایی قبلی همه با هم رفیق اند و سر سفره همدیگر
می نشینند

 4- کمک به در راه ماندگان و سرمازدگان ، بعنوان یک اصل  پذیرفته شده است.

5-هیچ وقت در پایان سفر دست یکی را بالا ودیگری راپایین نمی برند بنابراین جایی برای خودنمایی نمی ماند.

پس گزاف نیست که بگوییم اینجا کلاس اخلاق است و مدارس ما نیزباید به همین سمت پیش بروند که شوق اولیه را طوری در دانش آموزان  ایجاد نمایند که همه احساس موفقیت بکنند. بی تردید انگیزه ی درونی بسیارمهم و تاثیرگذار است. درمثال کوهنوردی نیز افراد بسیاری را می شناسیم که ازتوانایی جسمی زیادی برخوردارنبوده اند اما بخاطر علاقه و پشتکار توانسته اند هرقله ی مرتفعی را فتح کنند.

باامید به اینکه ارزشیابی کیفی-توصیفی بعنوان یک رویکردتحصیلی تربیتی بیش از پیش مورد عنایت همکاران بزرگوارقرارگرفته  و شاهد مدارسی "برانگیزاننده" به منظورمسیربخشی برای "شدنی" آن گونه که هردانش آموزهست ، باشیم.[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:49 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]